Geachte nieuwsbrieflezer,

Het einde van het jaar nadert. Opnieuw uur U als u op basis van huwelijkse voorwaarden bent getrouwd of als u samenwoont zonder notarieel samenlevingscontract. Datzelfde geldt als u nog fiscaal wilt profiteren van geruisloze inbreng in uw BV. Plus handige informatie over bekrachtiging van rechtshandelingen van een BV in oprichting. Lees er alles over in deze Notariskrant. Wilt u meer informatie, maak dan gebruik van de links onder aan de betreffende artikelen. Wij nemen dan snel contact met u op.
 
Wij bieden u deze Notariskrant één keer per kwartaal aan. Als u geen prijs stelt op toezending, maak dan gebruik van de afmeldprocedure onder aan deze pagina. Uw gegevens worden dan automatisch uit het bestand verwijderd. Wij geven u in dit nummer handvatten om te beoordelen of u al dan niet actie moet ondernemen. Wij staan klaar om u van dienst te zijn.
 
Team Notarissen
Avenue Ceramique 105
6221 KV Maastricht
T (043) 328 27 50
E info@teamnotarissen.nl

Laatste kans voor geruisloze inbreng verhuurd bedrijfspand in uw BV

Nog ruim een maand te gaan. Dan loopt de regeling af waarmee u een ter beschikking van uw BV of een NV gesteld pand zonder heffing van inkomstenbelasting door kunt schuiven naar (in kunt brengen in) uw BV of in een NV. U moet dan na inbreng voor ten minste 90% van het totaal geplaatste aandelenkapitaal bezitten in de vennootschap waarin de onroerende zaak wordt ingebracht.

Samenwoner ... bent u wel Milleniumproof?

Het ongehuwd samenwonen is al jarenlang ingeburgerd als samenlevingsvorm. In diverse wetten en andere voorschriften is dan ook al het nodige geregeld voor samenwoners. Voor veel regelingen geldt dat voor ongehuwd samenwonende partners dezelfde regels gelden als voor getrouwde stellen. Daardoor hebben soms samenwoners het idee dat “alles wel goed geregeld zal zijn”. Maar dat is lang niet altijd het geval. Voor enkele belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld het erfrecht bij overlijden van een partner, is zelfs zo goed als niets voor samenwoners geregeld. Wat kunt u daar aan doen?

Huwelijkse voorwaarden? Tijd voor een update

Steeds meer mensen kiezen bij het aangaan van een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) voor het opstellen van huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden. Een goede zaak. Deze voorwaarden kunnen jaren mee, maar het is goed eens in de vijf jaar te bekijken of ze nog wel actueel zijn. Vaker dan u denkt zal blijken dat het (hoog) tijd is voor een update!

Bekrachtigen rechtshandelingen van een BV in oprichting

Eén van de redenen om een BV op te richten is vaak het beperken van aansprakelijkheid van de ondernemer/bestuurder. Toch kan juist de oprichting van een besloten vennootschap tot aansprakelijkheden leiden. Als u namens de BV in oprichting rechtshandelingen verricht bent u zelf persoonlijk aansprakelijk voor die gevolgen daarvan. Zodra de BV definitief is opgericht kunnen de betreffende rechtshandelingen worden bekrachtig, waarmee u van de aansprakelijkheid daarvoor wordt bevrijd.

Disclaimer
Hoewel aan de samenstelling van deze nieuwsbrief de uiterste zorg is besteed, sluiten de samenstellers iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van deze informatie